App Store

Apple wprowadza w USA opcję zakupu poza App Store

Apple ogłosiło wprowadzenie znaczących zmian w polityce App Store w Stanach Zjednoczonych – chodzi o opcję zakupu poza App Store.

Po odrzuceniu przez Sąd Najwyższy USA apelacji Apple w sprawie przeciwko Epic Games, firma postanowiła zaktualizować wytyczne dotyczące sklepu App Store. Zmiany te obejmują złagodzenie zasad dotyczących przekierowywania użytkowników do alternatywnych systemów płatności w aplikacjach.

Zmiany w zasadach dotyczących przekierowywania użytkowników

Apple wprowadza w USA opcję zakupu poza App Store ciekawostki zakupy poza app store, USA, Apple, 2024  Apple ogłosiło wprowadzenie znaczących zmian w polityce App Store w Stanach Zjednoczonych - chodzi o opcję zakupu poza App Store. AppStore 1

Dotychczasowe wytyczne Apple zabraniały deweloperom umieszczania linków do alternatywnych platform płatności w aplikacjach. Teraz jednak, dzięki wprowadzonym zmianom, deweloperzy mogą umieszczać w swoich aplikacjach przyciski lub linki prowadzące użytkowników do zewnętrznych mechanizmów płatności. Oczywiście, aplikacja musi również oferować możliwość zakupów za pośrednictwem systemu zakupów wewnątrz aplikacji Apple.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, deweloperzy mają prawo umieścić w aplikacji link prowadzący do strony internetowej, na której można dokonywać zakupów. Link ten może informować użytkowników o możliwości zakupu przedmiotów dostępnych w aplikacji za niższą cenę. Należy jednak pamiętać, że taka możliwość jest ograniczona do sklepu App Store w USA. W innych sklepach i metadanych aplikacji nie jest dozwolone umieszczanie przycisków ani linków zewnętrznych.

Komunikacja z klientami poza aplikacją

Jedną z dodatkowych zmian wprowadzonych przez Apple jest umożliwienie deweloperom komunikowania się z klientami poza aplikacją. Na przykład, deweloperzy mogą wysyłać informacje o alternatywnych opcjach zakupu za pośrednictwem e-maili. Ta zmiana została wprowadzona w 2021 roku w wyniku zbiorowego procesu sądowego, w którym uczestniczyło kilku deweloperów.

Komisja pobierana przez Apple

Ważną informacją dla deweloperów jest również to, że Apple będzie pobierać prowizję od zakupów dokonywanych za pośrednictwem alternatywnych platform płatności. Wysokość prowizji zależy od typu aplikacji. Dla członków programu App Store Small Business wynosi ona 12%, natomiast dla pozostałych aplikacji wynosi 27%.

Prowizja ta będzie pobierana od zakupów dokonanych w ciągu siedmiu dni od kliknięcia linku zewnętrznego. Deweloperzy będą musieli dostarczyć raporty dotyczące takich zakupów i uiścić odpowiednie prowizje. Jednak Apple przyznaje, że egzekwowanie tych opłat może być “niezwykle trudne i w wielu przypadkach niemożliwe”.

Wytyczne dla deweloperów

Apple udostępniło deweloperom zestaw wzorów, które mogą wykorzystać do komunikacji z klientami na temat alternatywnych systemów płatności wewnątrz aplikacji. Przykładowe wzory to:

  • “Dla ofert specjalnych odwiedź [X]”
  • “Niskie ceny dostępne na [X]”
  • “Aby uzyskać zniżkę [X%], odwiedź [X]”
  • “Kup za [$X.XX] na [X]”

Wprowadzone zmiany w polityce App Store dają deweloperom większą swobodę w kwestii przekierowywania użytkowników do alternatywnych platform płatności. Teraz deweloperzy mogą umieszczać przyciski lub linki prowadzące do zewnętrznych mechanizmów płatności, pod warunkiem, że aplikacja oferuje również system zakupów wewnątrz aplikacji Apple. Komunikacja z klientami została również ułatwiona, umożliwiając deweloperom wysyłanie informacji o alternatywnych opcjach zakupu poza aplikacją.

Warto pamiętać, że Apple pobiera prowizję od zakupów dokonywanych za pośrednictwem alternatywnych platform płatności. Deweloperzy muszą dostarczać raporty dotyczące takich zakupów i uiścić odpowiednie prowizje. Jednak egzekwowanie tych opłat może być trudne. Wprowadzone zmiany przynoszą jednak nowe możliwości i większą elastyczność dla deweloperów aplikacji działających w App Store.

Źródło:

Średnia ocena 4.9 / 5. Gł: 178

Brak głosów! Bądź pierwszy i oceń ten post.

Udostępnij
Facebook
Twitter
E-Mail
Dołącz do nas
Czytaj również
Polecamy
Scroll to Top