Ręczne usunięcie/wyłączenie procesów w iOS poradniki, cydia-i-jailbreak wyłączenie procesów w iOS, ręczne wyłączenie procesów w iOS, jak wyłączyć proces w iOS, jailbreak, iPhone, iPad, Cydia, Apple Wielozadaniowość pozwala na działanie wielu aplikacji i procesów w tle. Działają one niezależnie od woli użytkownika i teoretycznie nie mamy na nie wpływu, choć niektóre z nich możemy ręcznie wyłączyć. Przełoży się to na lepsze działanie systemu operacyjnego na naszym urządzeniu mobilnym. iOS9

Ręczne usunięcie/wyłączenie procesów w iOS

Wielozadaniowość pozwala na działanie wielu aplikacji i procesów w tle. Działają one niezależnie od woli użytkownika i teoretycznie nie mamy na nie wpływu, choć niektóre z nich możemy ręcznie wyłączyć. Przełoży się to na lepsze działanie systemu operacyjnego na naszym urządzeniu mobilnym.

Co to oznacza w praktyce? Po uruchomieniu iPhone’a/iPada/iPoda iOS od razu ma włączonych ponad 60 procesów, które pozwalają na uruchomienie różnych operacji. Większość z nich odpowiada za komunikację z siecią komórkową,bezprzewodową, dostępem do internetu, a nawet przyjmowaniem połączeń przychodzących. Wszystko działa w tle, więc pamięć operacyjna jest używana cały czas, a programy takie jak SBSettings, czy MemTool nie są w stanie ich całkowicie wyłączyć. Większość z nich w ogóle jest niepotrzebna (dla większości użytkowników), więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby je usunąć i odzyskać zajętą przez nie pamięć RAM.

Zanim zaczniemy ?zabawę? warto wykonać kopię zapasową folderu Launch Daemons, znajdującego się w System/Library i zmienić jego nazwę na LaunchDaemons/old lub backup. Jedną kopię zostawmy na komputerze, a drugą bezpośrednio na urządzeniu. Możemy to również zrobić za pomocą SSH, a nie iFile lub menedżera plików Filza.

Wyłączenie procesu jest dziecinnie proste, wystarczy go usunąć z listy lub zmienić jego nazwę w pliku com.apple.XXXX.plist ? com.apple.XXX.bak, aby całkowicie wyłączyć plik .plist, który zawiera listę wszystkich procesów.

Bezpieczne procesy

 • com.apple.appsupport.cplogd.plist ? zbieranie danych, związanych z błedami aplikacji systemowych i firm trzecich, a także informacja o braku uruchomienia symlink. Dane wędrują do var/mobile/Library/Logs.
 • com.apple.apsd.tcpdump.en0.plist lub com.apple.apsd.tcpdump.pdp_ip0.plist ? zbieranie danych, związanych z błędami w powiadomieniach.
 • com.apple.aslmanager.plist ? zbieranie danych systemowych.
 • [*] com.apple.certui.relay.plist ? pojawienie się błędu o braku zweryfikowanej witryny internetowej po połączeniu z publiczną siecią bezprzewodową.
 • com.apple.chud.chum.plist lub com.apple.chud.pilotfish.plist ? proces związany z CHUD (narzędziem dla deweloperów), możecie go swobodnie usunąć.
 • com.apple.crash_mover.plist ? przenosi danych związanych z błędami systemowymi, wędrującymi do var/mobile/Library/Logs. Jeżeli podczas użytkowania iGadżetu nie pojawiły się żadne błędy warto go wyłączyć.
 • com.apple.CrashHouseKeeping.plist ? czyści zbierane dane o błędach podczas użytkowania aplikacji/gier. Jeżeli korzystacie z CrashReporter, nie usuwajcie go.
 • com.apple.DumpBasebandCrash.plist ? zbiera dane o błędach basebandu, które nie powinny w ogóle się pojawić. Jeśli korzystacie z CrasReporter,zostawcie ten proces w spokoju.
 • com.apple.marcoagent.plist ? dane o błędach w iMessage, FaceTime itp. Możecie spokojnie go usunąć.
 • com.apple.mobile.softwareupdated.plist ? odpowiada za aktualizacje OTA, jeżeli macie Jailbreak warto go usunąć, choć i tak iOS wtedy z niego nie korzysta.
 • com.apple.OTATaskingAgent.plist ? wydaje rozkaz o wyszukiwaniu aktualizacji OTA.
 • com.apple.powerlog.plist ? informacje o braku kompatybilności ładowarek firm trzecich.
 • com.apple.ReportCrash.(Different Things).plist ? w sumie jest ich 6 i każdy odpowiada za wysyłanie list błędów razem z uruchomionymi wtedy programami.
 • com.apple.syslogd.plist ? zapisuje wszystkie wydarzenia podczas działania systemu operacyjnego.

Procesy zależne

Te procesy możecie wyłączyć, jeżeli nie potrzebujecie niektórych funkcji systemu operacyjnego.

 • com.apple.accessoryd.plist ? po usunięciu wyłącza akcesoria takie jak transmiter FM,dock, i kabel audio ? wideo. Akcesoria nadal będą w stanie ładować wasze urządzenie. Jeśli ich nie używacie, warto się go pozbyć.
 • com.apple.AddressBook.plist ? po usunięciu aplikacja Kontakty będzie się dłużej uruchamiać, jeśli nie zależy wam na szybkości to możecie go usunąć.
 • com.apple.AdminLite.plist ? próba przywrócenia kontroli urządzenia użytkownikowi podczas oczekiwania na odpowiedź procesu w tle. Normalnie aplikacja wyłącza się od razu, ale po jego usunięciu będzie działać, dopóki nie wyśle danych z błędem.
 • com.apple.AOSNotification.plist ? synchronizacja iCloud. Jeżeli nie korzystacie z większości usług iCloud, możecie się go pozbyć.
 • com.apple.apsd.plist ? wyłączenie powiadomień Push i iMessage.
 • com.apple.assitivetouchd.plist ? wł./wył. Assistive Touch.
 • com.apple.daily.plist ? przypomina o sprawdzeniu aktualizacji do pobranych z App Store aplikacji. Usuńcie go, jeśli chcecie robić to ręcznie.
 • com.apple.dataaccess.dataaccessd.plist ? wyłączenie synchronizacji kontaktów przez Exchange, iCloud lub Google Sync. Wyłączcie go, jeśli nie chcecie korzystać z tych usług, jednak nie wyłącza on powiadomień z Google Voice, jedynie z GMaila.
 • com.apple.datamigrator.plist ? eksport kontaktów z karty SIM na iPhone‘a.
 • com.apple.gamed.plist ? odpowiada za działanie GameCenter, jeśli z niego nie korzystacie, usuńcie go.
 • com.apple.itunescloudd.plist ? odpowiada za kolekcję domową iTunes przechowywaną na urządzeniu i w chmurze.
 • com.apple.iapd.plist ? odpowiedzialny za działanie aplikacji dedykowanych akcesoriom, z których korzystamy.
 • com.apple.MobileInternetSharing.plist ? wyłącza Hotspot osobisty.
 • com.apple.mobile.obliteration.plist ? usuwa wszystkie dane składowane na urządzeniu.
 • com.apple.printd.plist ? odpowiedzialny za wł./wył. AirPrint.
 • com.apple.racoon.plist ? wł./wył. VPN.
 • com.apple.scrod.plist ? wł./wył. komend głosowych.
 • com.apple.searchd.plist ? wł./wył. wyszukiwania Spotlight, choć strona zostaje nienaruszona.
 • com.apple.search.appindexer.plist ? indeksowanie i wyświetlanie aplikacji w Spotlight.
 • com.apple.storage_mounter.plist ? pozwala na użytkowanie iPad Camera Connection Kit.
 • com.apple.twitterd.plist ? uruchamia Tweet z Safari, YouTube itp.
 • com.apple.vibrationmanagerd.plist ? odpowiada za wzory wibracji.
 • com.apple.voiced.plist/com.apple.VoiceOverTouch.plist ? komendy głosowe.
 • com.apple.vsassetd.plist ? uruchamia usługi wykorzystywane przez komendy głosowe.
 • com.apple.wapic.plist ? wyświetlanie błędów podczas braku połączenia z siecią bezprzewodową.

Procesy wymagające ręcznej edycji

Te procesy musimy wyłączyć nie tylko przez usunięcie ich z listy.

com.apple.BTServer.plist ? odpowiedzialny za połączenie Bluetooth. Usunięcie bez edycji pokazanej poniżej skutkuje odtworzeniem oprogramowania.

Najpierw wyłączamy Bluetooth w Ustawienia ? Ogólne ? Bluetooth, a potem wędrujemy do /System/Library/CoreServices/Springboard.app i otwieramy plik N**AP.plist. Później szukamy linijki <key&gt;bluetoothkey&gt; i zmieniamy <true> na <false>.

com.apple.locate.plist ? odpowiedzialny za lokalizację. Usunięcie bez edycji pokazanej poniżej skutkuje odtworzeniem oprogramowania.

Wyłączamy usługi lokalizacji w Ustawienia ? Prywatność ? Usługi lokalizacji. Później przechodzimy do pliku N**AP.plist, znajdującego się w /System/Library/CoreServices/Springboard.app i szukamy linijki <key>location-services</key> Zmieniamy <true> na <falsse> i tak samo postępujemy w przypadku <key>gps<key>.

com.apple.locationd.plist ? postępujemy tak samo, jak powyżej.

Dopiero po edycji plików tekstowych usuwamy procesy, nie przed.

Procesy dla określonych urządzeń

Odpowiadają za różne operacje na różnych urządzeniach. W każdej chwili możecie je usunąć z waszego urządzenia, jest to bezpieczna operacja.

 • com.apple.CommCenter.plist
  com.apple.CommCenterClassic.plist
  com.apple.CommCenterMobileHelper.plist
  com.apple.CommCenterRootHelper.plist ? wszystkie procesy odpowiedzialne są za wykonywanie i odbieranie połączeń, a także połączenie z danymi sieci komórkowej. Użytkownicy iPoda i iPada w wersji WiFi mogą je usunąć,o ile nie będzie was denerwował komunikat Szukam.
 • com.apple.awd_ice3.plist ? odpowiedzialny za aktywację iPhone‘a w wersji GSM (nie wiem, czy model CDMA ma ten sam lub inny proces). Jeżeli korzystacie z Jailbreak od razu go usuńcie, przecież nie możemy wykonywać aktualizacji OTA. Po odtworzeniu oprogramowania proces powróci na należne mu miejsce.
 • com.apple.aggregated.plist ? odpowiedzialny za działanie gniazda słuchawkowego (3,5 mm).
 • com.apple.aggregated.dbservice.plis ? tworzy bazy danych dla usług, związanych z komendami głosowymi.

Nie można ich usuwać/wyłączać

 • com.apple.fairplayd.plist ? zabezpieczenia DRM dla zakupionych aplikacji i muzyki.
 • com.apple.installd.plist ? instalacja aplikacji/gier.
 • com.apple.configd+pm.plist/com.apple.configd-pm.plist ? konfiguracja systemu operacyjnego.
 • com.apple.gmmd.plist ? usługi debugowania.
 • com.apple.mDNSResponder.plist/com.apple.mDNSResponderHelper.plist ? DNS, po usunięciu nie będziemy mieli w ogóle dostępu do sieci bezprzewodowych.
 • com.apple.usbptpd.plist ? połączenie z komputerem i ładowanie baterii.
 • com.apple.mtmergeprops.plist ? kontrola nad wyświetlaczem, po usunięciu dotyk w ogóle nie reaguje.
 • com.apple.SCHelper-embedded.plist ? część konfiguratora systemowego, nie radzę go usuwać.
 • com.apple.SpringBoard.plist ? działanie Springboard po uruchomieniu urządzenia. Po usunięciu procesu, Springboard się nie włączy, odpowiada on również za respring. Poza tym nie będzie można wykonać resrpingu, a zamiast niego wyłączy się jedynie proces.
 • com.apple.mobile.lockbot.plist ? obecnie nie wiem, za co odpowiada.
 • com.apple.mobile.Lockdown.plist ? zarządzanie kartą SIM i autoryzacja sieci komórkowej.
 • com.apple.itdbprep.plist ? pozwala na edycję bazy danych iTunes podczas synchronizacji muzyki i wideo przez iTunes.
 • com.apple.itunesstored ? wł./wył. pełnego użycia procesora (od czasu do czasu).
 • com.apple.mediaserverd.plis ? wyłącza UIKit (animacje i system działają wolniej niż powinny).
 • com.apple.UIKit.pasteboard.plist – kopiuj ? wklej.
 • com.apple.hpfd.plist ? pomaganie podczas instalacji i usuwania aplikacji/gier.
 • com.apple.cvmsCompAgent_armv7.plist ? odpowiedzialny za OpenGL ES, po usunięciu spodziewajcie się mega lagów.
 • com.apple.cvmsServ.plist ? jak wyżej.
 • com.apple.powerd.plist ? odpowiada za włączenie urządzenia.
 • com.apple.backupd.plist ? rozpoznanie zawartości iGadżetu (iTunes).

Wszystko z list powyżej możecie usunąć/wyłączyć ręcznie, choć równie dobrze można użyć iCleaner Pro, aby to zrobić. Zdecydowanie pozwoli to na zaoszczędzenie czasu. Pamiętajcie, że ja ani portal https://onetech.pl/wp-content/uploads/2013/11/Bateria-1.jpg.pl nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone waszemu urządzeniu.

Średnia ocena 0 / 5. Gł: 0

Brak głosów! Bądź pierwszy i oceń ten post.

Udostępnij
Facebook
Twitter
E-Mail
Dołącz do nas
Czytaj również
Polecamy
Scroll to Top