AppStore

Baza aplikacji w App Store uległa pomniejszeniu ciekawostki AppStore, Apple, App Store  W zeszłym roku Apple zdecydowało się usunąć setki tysięcy aplikacji dostępnych w App Store. Poza tym postanowiono całkowicie wyprzeć 32-bitowe aplikacje i przejść na 64-bitowe i nie ma to najlepszych efektów w kwestii powiększania bazy aplikacji/gier. AppStore 650x350
Ciekawostki

Baza aplikacji w App Store uległa pomniejszeniu

W zeszłym roku Apple zdecydowało się usunąć setki tysięcy aplikacji dostępnych w App Store. Poza tym postanowiono całkowicie wyprzeć 32-bitowe aplikacje i przejść na 64-bitowe i nie ma to najlepszych efektów w kwestii powiększania bazy aplikacji/gier.

Więcej »
Scroll to Top