Krzysiek Borek06.11.2015
Ręczne usunięcie/wyłączenie procesów w iOS

Wielozadaniowość pozwala na działanie wielu aplikacji i procesów w tle. Działają one niezależnie od woli użytkownika i teoretycznie nie mamy na nie wpływu, choć niektóre z nich możemy ręcznie wyłączyć. Przełoży się to na lepsze działanie systemu operacyjnego na naszym urządzeniu mobilnym.

Co to oznacza w praktyce? Po uruchomieniu iPhone’a/iPada/iPoda iOS od razu ma włączonych ponad 60 procesów, które pozwalają na uruchomienie różnych operacji. Większość z nich odpowiada za komunikację z siecią komórkową,bezprzewodową, dostępem do internetu, a nawet przyjmowaniem połączeń przychodzących. Wszystko działa w tle, więc pamięć operacyjna jest używana cały czas, a programy takie jak SBSettings, czy MemTool nie są w stanie ich całkowicie wyłączyć. Większość z nich w ogóle jest niepotrzebna (dla większości użytkowników), więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby je usunąć i odzyskać zajętą przez nie pamięć RAM.

Zanim zaczniemy „zabawę” warto wykonać kopię zapasową folderu Launch Daemons, znajdującego się w System/Library i zmienić jego nazwę na LaunchDaemons/old lub backup. Jedną kopię zostawmy na komputerze, a drugą bezpośrednio na urządzeniu. Możemy to również zrobić za pomocą SSH, a nie iFile lub menedżera plików Filza.

Wyłączenie procesu jest dziecinnie proste, wystarczy go usunąć z listy lub zmienić jego nazwę w pliku com.apple.XXXX.plist → com.apple.XXX.bak, aby całkowicie wyłączyć plik .plist, który zawiera listę wszystkich procesów.

Bezpieczne procesy

 • com.apple.appsupport.cplogd.plist — zbieranie danych, związanych z błedami aplikacji systemowych i firm trzecich, a także informacja o braku uruchomienia symlink. Dane wędrują do var/mobile/Library/Logs.
 • com.apple.apsd.tcpdump.en0.plist lub com.apple.apsd.tcpdump.pdp_ip0.plist — zbieranie danych, związanych z błędami w powiadomieniach.
 • com.apple.aslmanager.plist — zbieranie danych systemowych.
 • [*] com.apple.certui.relay.plist — pojawienie się błędu o braku zweryfikowanej witryny internetowej po połączeniu z publiczną siecią bezprzewodową.
 • com.apple.chud.chum.plist lub com.apple.chud.pilotfish.plist — proces związany z CHUD (narzędziem dla deweloperów), możecie go swobodnie usunąć.
 • com.apple.crash_mover.plist — przenosi danych związanych z błędami systemowymi, wędrującymi do var/mobile/Library/Logs. Jeżeli podczas użytkowania iGadżetu nie pojawiły się żadne błędy warto go wyłączyć.
 • com.apple.CrashHouseKeeping.plist — czyści zbierane dane o błędach podczas użytkowania aplikacji/gier. Jeżeli korzystacie z CrashReporter, nie usuwajcie go.
 • com.apple.DumpBasebandCrash.plist — zbiera dane o błędach basebandu, które nie powinny w ogóle się pojawić. Jeśli korzystacie z CrasReporter,zostawcie ten proces w spokoju.
 • com.apple.marcoagent.plist — dane o błędach w iMessage, FaceTime itp. Możecie spokojnie go usunąć.
 • com.apple.mobile.softwareupdated.plist — odpowiada za aktualizacje OTA, jeżeli macie Jailbreak warto go usunąć, choć i tak iOS wtedy z niego nie korzysta.
 • com.apple.OTATaskingAgent.plist — wydaje rozkaz o wyszukiwaniu aktualizacji OTA.
 • com.apple.powerlog.plist — informacje o braku kompatybilności ładowarek firm trzecich.
 • com.apple.ReportCrash.(Different Things).plist — w sumie jest ich 6 i każdy odpowiada za wysyłanie list błędów razem z uruchomionymi wtedy programami.
 • com.apple.syslogd.plist — zapisuje wszystkie wydarzenia podczas działania systemu operacyjnego.

Procesy zależne

Te procesy możecie wyłączyć, jeżeli nie potrzebujecie niektórych funkcji systemu operacyjnego.

 • com.apple.accessoryd.plist — po usunięciu wyłącza akcesoria takie jak transmiter FM,dock, i kabel audio — wideo. Akcesoria nadal będą w stanie ładować wasze urządzenie. Jeśli ich nie używacie, warto się go pozbyć.
 • com.apple.AddressBook.plist — po usunięciu aplikacja Kontakty będzie się dłużej uruchamiać, jeśli nie zależy wam na szybkości to możecie go usunąć.
 • com.apple.AdminLite.plist — próba przywrócenia kontroli urządzenia użytkownikowi podczas oczekiwania na odpowiedź procesu w tle. Normalnie aplikacja wyłącza się od razu, ale po jego usunięciu będzie działać, dopóki nie wyśle danych z błędem.
 • com.apple.AOSNotification.plist — synchronizacja iCloud. Jeżeli nie korzystacie z większości usług iCloud, możecie się go pozbyć.
 • com.apple.apsd.plist — wyłączenie powiadomień Push i iMessage.
 • com.apple.assitivetouchd.plist — wł./wył. Assistive Touch.
 • com.apple.daily.plist — przypomina o sprawdzeniu aktualizacji do pobranych z App Store aplikacji. Usuńcie go, jeśli chcecie robić to ręcznie.
 • com.apple.dataaccess.dataaccessd.plist — wyłączenie synchronizacji kontaktów przez Exchange, iCloud lub Google Sync. Wyłączcie go, jeśli nie chcecie korzystać z tych usług, jednak nie wyłącza on powiadomień z Google Voice, jedynie z GMaila.
 • com.apple.datamigrator.plist — eksport kontaktów z karty SIM na iPhone‚a.
 • com.apple.gamed.plist — odpowiada za działanie GameCenter, jeśli z niego nie korzystacie, usuńcie go.
 • com.apple.itunescloudd.plist — odpowiada za kolekcję domową iTunes przechowywaną na urządzeniu i w chmurze.
 • com.apple.iapd.plist — odpowiedzialny za działanie aplikacji dedykowanych akcesoriom, z których korzystamy.
 • com.apple.MobileInternetSharing.plist — wyłącza Hotspot osobisty.
 • com.apple.mobile.obliteration.plist — usuwa wszystkie dane składowane na urządzeniu.
 • com.apple.printd.plist — odpowiedzialny za wł./wył. AirPrint.
 • com.apple.racoon.plist — wł./wył. VPN.
 • com.apple.scrod.plist — wł./wył. komend głosowych.
 • com.apple.searchd.plist — wł./wył. wyszukiwania Spotlight, choć strona zostaje nienaruszona.
 • com.apple.search.appindexer.plist — indeksowanie i wyświetlanie aplikacji w Spotlight.
 • com.apple.storage_mounter.plist — pozwala na użytkowanie iPad Camera Connection Kit.
 • com.apple.twitterd.plist — uruchamia Tweet z Safari, YouTube itp.
 • com.apple.vibrationmanagerd.plist — odpowiada za wzory wibracji.
 • com.apple.voiced.plist/com.apple.VoiceOverTouch.plist — komendy głosowe.
 • com.apple.vsassetd.plist — uruchamia usługi wykorzystywane przez komendy głosowe.
 • com.apple.wapic.plist — wyświetlanie błędów podczas braku połączenia z siecią bezprzewodową.

Procesy wymagające ręcznej edycji

Te procesy musimy wyłączyć nie tylko przez usunięcie ich z listy.

com.apple.BTServer.plist — odpowiedzialny za połączenie Bluetooth. Usunięcie bez edycji pokazanej poniżej skutkuje odtworzeniem oprogramowania.

Najpierw wyłączamy Bluetooth w Ustawienia → Ogólne → Bluetooth, a potem wędrujemy do /System/Library/CoreServices/Springboard.app i otwieramy plik N**AP.plist. Później szukamy linijki <key&gt;bluetoothkey&gt; i zmieniamy <true> na <false>.

com.apple.locate.plist — odpowiedzialny za lokalizację. Usunięcie bez edycji pokazanej poniżej skutkuje odtworzeniem oprogramowania.

Wyłączamy usługi lokalizacji w Ustawienia → Prywatność → Usługi lokalizacji. Później przechodzimy do pliku N**AP.plist, znajdującego się w /System/Library/CoreServices/Springboard.app i szukamy linijki <key>location-services</key> Zmieniamy <true> na <falsse> i tak samo postępujemy w przypadku <key>gps<key>.

com.apple.locationd.plist — postępujemy tak samo, jak powyżej.

Dopiero po edycji plików tekstowych usuwamy procesy, nie przed.

Procesy dla określonych urządzeń

Odpowiadają za różne operacje na różnych urządzeniach. W każdej chwili możecie je usunąć z waszego urządzenia, jest to bezpieczna operacja.

 • com.apple.CommCenter.plist
  com.apple.CommCenterClassic.plist
  com.apple.CommCenterMobileHelper.plist
  com.apple.CommCenterRootHelper.plist — wszystkie procesy odpowiedzialne są za wykonywanie i odbieranie połączeń, a także połączenie z danymi sieci komórkowej. Użytkownicy iPoda i iPada w wersji WiFi mogą je usunąć,o ile nie będzie was denerwował komunikat Szukam.
 • com.apple.awd_ice3.plist — odpowiedzialny za aktywację iPhone‚a w wersji GSM (nie wiem, czy model CDMA ma ten sam lub inny proces). Jeżeli korzystacie z Jailbreak od razu go usuńcie, przecież nie możemy wykonywać aktualizacji OTA. Po odtworzeniu oprogramowania proces powróci na należne mu miejsce.
 • com.apple.aggregated.plist — odpowiedzialny za działanie gniazda słuchawkowego (3,5 mm).
 • com.apple.aggregated.dbservice.plis — tworzy bazy danych dla usług, związanych z komendami głosowymi.

Nie można ich usuwać/wyłączać

 • com.apple.fairplayd.plist — zabezpieczenia DRM dla zakupionych aplikacji i muzyki.
 • com.apple.installd.plist — instalacja aplikacji/gier.
 • com.apple.configd+pm.plist/com.apple.configd-pm.plist — konfiguracja systemu operacyjnego.
 • com.apple.gmmd.plist — usługi debugowania.
 • com.apple.mDNSResponder.plist/com.apple.mDNSResponderHelper.plist — DNS, po usunięciu nie będziemy mieli w ogóle dostępu do sieci bezprzewodowych.
 • com.apple.usbptpd.plist — połączenie z komputerem i ładowanie baterii.
 • com.apple.mtmergeprops.plist — kontrola nad wyświetlaczem, po usunięciu dotyk w ogóle nie reaguje.
 • com.apple.SCHelper-embedded.plist — część konfiguratora systemowego, nie radzę go usuwać.
 • com.apple.SpringBoard.plist — działanie Springboard po uruchomieniu urządzenia. Po usunięciu procesu, Springboard się nie włączy, odpowiada on również za respring. Poza tym nie będzie można wykonać resrpingu, a zamiast niego wyłączy się jedynie proces.
 • com.apple.mobile.lockbot.plist — obecnie nie wiem, za co odpowiada.
 • com.apple.mobile.Lockdown.plist — zarządzanie kartą SIM i autoryzacja sieci komórkowej.
 • com.apple.itdbprep.plist — pozwala na edycję bazy danych iTunes podczas synchronizacji muzyki i wideo przez iTunes.
 • com.apple.itunesstored — wł./wył. pełnego użycia procesora (od czasu do czasu).
 • com.apple.mediaserverd.plis — wyłącza UIKit (animacje i system działają wolniej niż powinny).
 • com.apple.UIKit.pasteboard.plist – kopiuj → wklej.
 • com.apple.hpfd.plist — pomaganie podczas instalacji i usuwania aplikacji/gier.
 • com.apple.cvmsCompAgent_armv7.plist — odpowiedzialny za OpenGL ES, po usunięciu spodziewajcie się mega lagów.
 • com.apple.cvmsServ.plist — jak wyżej.
 • com.apple.powerd.plist — odpowiada za włączenie urządzenia.
 • com.apple.backupd.plist — rozpoznanie zawartości iGadżetu (iTunes).

Wszystko z list powyżej możecie usunąć/wyłączyć ręcznie, choć równie dobrze można użyć iCleaner Pro, aby to zrobić. Zdecydowanie pozwoli to na zaoszczędzenie czasu. Pamiętajcie, że ja ani portal OneTech.pl nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone waszemu urządzeniu.

Polub nas na Facebooku, obserwuj na Twitterze, dodaj do Google+ lub RSS

The Sins never die
@krzysiek_borek