Apple

Apple zgadza się na otwarcie płatności NFC w UE

Apple zgodziło się na otwarcie systemu płatności NFC na iPhone dla dostawców zewnętrznych w odpowiedzi na dochodzenie antymonopolowe Komisji Europejskiej.

Dochodzenie to zakończyło się w 2022 roku formalnym przedstawieniem zarzutów dotyczących nadużywania dominującej pozycji na rynku płatności cyfrowych za pomocą portfeli na urządzeniach iOS.

Apple zgadza się na otwarcie płatności NFC w UE ciekawostki unia europejska, UE, NFC, Apple  Apple zgodziło się na otwarcie systemu płatności NFC na iPhone dla dostawców zewnętrznych w odpowiedzi na dochodzenie antymonopolowe Komisji Europejskiej. ApplePay

Na iPhone’ach funkcjonalność NFC jest dostępna dla deweloperów do odczytu tagów elektronicznych, ale nie dotyczy to płatności. Obecnie dostęp do funkcji płatności NFC jest ograniczony wyłącznie do Apple Pay. Unia Europejska zarzuca Apple, że ta wyłączność nie tylko wiąże użytkowników z zamkniętym ekosystemem, ale także utrudnia dostęp do tych ważnych funkcji dla deweloperów i dostawców portfeli zewnętrznych, co stwarza potencjalne ograniczenie konkurencji, co jest sprzeczne z europejskim prawem.

W odpowiedzi na te zarzuty, Apple przedstawiło następujące formalne zobowiązania:

  • Zapewnienie dostępu do portfeli i systemów płatności zewnętrznych za pomocą API bezpłatnie, umożliwiając dostęp do tzw. Host Card Emulation (HCE), czyli technologii umożliwiającej bezpieczne przechowywanie danych płatniczych i ich wykorzystywanie do dokonywania transakcji.
  • Zapewnienie tego dostępu wszystkim stronom trzecim działającym w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz wszystkim użytkownikom iOS posiadającym identyfikator Apple ID w Europie./li>
  • Wprowadzenie nowych funkcji umożliwiających wybór preferowanej aplikacji płatniczej jako domyślnej.
  • Zastosowanie uczciwych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriów w zapewnianiu dostępu stronom trzecim.
  • Utworzenie procedury rozstrzygania sporów powierzonych niezależnym ekspertom w przypadkach, gdy Apple odmówi dostępu stronom trzecim.

Obecnie otwarcie dotyczy tylko stron trzecich i użytkowników w UE, podczas gdy dla firm i użytkowników spoza tego obszaru nie zmieni się nic. Te formalne zobowiązania będą obowiązywać przez 10 lat, a w przypadku naruszeń Apple będzie zobowiązane do zapłaty kar w wysokości do 10% rocznego przychodu na skalę globalną.

Komisja Europejska rozpocznie teraz fazę dyskusji, która potrwa miesiąc. W trakcie tej fazy wszystkie zainteresowane strony będą mogły wyrazić swoją opinię na temat przedstawionych przez firmę Apple zobowiązań lub zgłosić dodatkowe pytania.

Wnioski

Decyzja Apple o otwarciu systemu płatności NFC na iPhone’ach dla dostawców zewnętrznych w UE jest odpowiedzią na dochodzenie antymonopolowe Komisji Europejskiej. Obecnie funkcja płatności NFC jest ograniczona tylko do Apple Pay, co zostało uznane za naruszenie przepisów antymonopolowych. W odpowiedzi na zarzuty, Apple zobowiązało się do udostępnienia dostępu do portfeli i systemów płatności zewnętrznych za pomocą API, umożliwiając tym samym korzystanie z tej funkcji przez inne aplikacje.

Zapewniono, że dostęp ten będzie dostępny dla wszystkich stron trzecich działających w EOG i dla wszystkich użytkowników iOS z identyfikatorem Apple ID w Europie. Apple zobowiązało się również do wprowadzenia nowych funkcji umożliwiających wybór preferowanej aplikacji płatniczej jako domyślnej oraz do zapewnienia uczciwych i niedyskryminacyjnych kryteriów dostępu dla stron trzecich. W przypadku naruszenia tych zobowiązań, Apple będzie podlegać karom w wysokości do 10% rocznego przychodu na skalę globalną. Komisja Europejska teraz przeprowadzi fazę dyskusji, w której wszystkie zainteresowane strony będą miały możliwość wyrażenia swojej opinii na temat tych zobowiązań.

Otwarcie systemu płatności NFC na iPhone’ach dla dostawców zewnętrznych w UE jest ważnym krokiem w celu zwiększenia konkurencji i przejrzystości na rynku płatności cyfrowych. To również oznacza większy wybór dla użytkowników iPhone’ów, którzy będą mieli możliwość korzystania z różnych aplikacji płatniczych. Decyzja ta ma na celu zapewnienie uczciwej konkurencji i większej innowacyjności w sektorze płatności cyfrowych. Teraz Komisja Europejska przeprowadzi fazę dyskusji, w której wszystkie zainteresowane strony będą miały możliwość wyrażenia swojej opinii na temat tych zobowiązań

Średnia ocena 4.8 / 5. Gł: 199

Brak głosów! Bądź pierwszy i oceń ten post.

Udostępnij
Facebook
Twitter
E-Mail
Dołącz do nas
Czytaj również
Polecamy
Scroll to Top